2009-09-28


Περί τα 530 εκατ. ευρώ έχουν κοστίσει σε φορείς του ελληνικού δημοσίου οι προσλήψεις μέσω Stage, που ο πρωθυπουργός υποστήριξε ότι καλύφθηκαν από κοινοτικά κονδύλια, χωρίς να ισχύει αυτό. Συνδικαλιστές αλλά και φορείς καταγγέλλουν ότι οι ρουσφετολογικές προσλήψεις δίνουν και παίρνουν, παρά τις σχετικές απαγορεύσεις.


Περισσότερα από 530 εκατομμύρια ευρώ κόστισε σε ασφαλιστικά ταμεία, ΟΑΕΔ και άλλες υπηρεσίες του Δημοσίου η υλοποίηση των προγραμμάτων, Stage, τα οποία δεν λαμβάνουν καμία κοινοτική συγχρηματοδότηση, ενώ όπως έχει καταγγελθεί η επιλογή των ανέργων γίνεται χωρίς αντικειμενικά κριτήρια και με αδιαφανείς διαδικασίες.

Ενώ ο κ. Καραμανλής υποστήριξε ότι οι προσλήψεις γίνονται με χρήση πόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι σχετικές υπουργικές αποφάσεις δείχνουν ότι η δαπάνη καλύφθηκε από χρήματα των φορέων. Κατά την τηλεμαχία Καραμανλή- Παπανδρέου, ο πρωθυπουργός είχε αναφέρει χαρακτηριστικά: «Μιλάμε για μια απόλυτα νόμιμη διαδικασία με κοινοτικούς πόρους που δίνει ευκαιρία σε ανθρώπους».

Ωστόσο, «από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης προκαλείται δαπάνη ύψους 20.154.420 ευρώ η οποία θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων» αναγράφεται σε απόφαση για πρόγραμμα 2.867 θέσεων σε οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης, μεταξύ των οποίων και το ΙΚΑ. Ανάλογη είναι η αναφορά σε απόφαση για 3.000 θέσεις στον τομέα της υγείας. «Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης προκαλείται δαπάνη ύψους 31.680.000 ευρώ για τη διετία 2007- 2008 η οποία θα καλυφθεί από τον τακτικό κρατικό προϋπολογισμό».

Κατά τον ίδιο τρόπο χρηματοδοτούνται και οι παρατάσεις των προγραμμάτων Stage πέραν του αρχικού 18μηνου. Το γεγονός αυτό έχει προκαλέσει κατ’ επανάληψη αντιδράσεις από τις συνδικαλιστικές οργανώσεις αλλά και την αντιπολίτευση, οι οποίοι διατυπώνουν ενστάσεις, υποστηρίζοντας ότι αντί για απόκτηση εργασιακής εμπειρίας, οι προσλαμβανόμενοι με Stage καλύπτουν στην πραγματικότητα πάγιες ανάγκες, την ώρα που δεν προχωρούν οι προσλήψεις μόνιμου προσωπικού για τα κενά των υπηρεσιών- κάτι που θα γινόταν όμως με αντικειμενικές διαδικασίες μέσω ΑΣΕΠ.

Η Ανεξάρτητη Αρχή επικρίνει την πρακτική των προσλήψεων μέσω τέτοιων προγραμμάτων για την κάλυψη των πάγιων και διαρκών αναγκών του Δημοσίου, αλλά και την υπερβολική μοριοδότηση που λαμβάνουν όσοι συμμετέχουν σε αυτά, αποκτώντας 50% περισσότερα μόρια προϋπηρεσίας. Η Ανεξάρτητη Αρχή καταγγέλλει πως πρόκειται για προνομιακή μεταχείριση έναντι άλλων υποψηφίων για εισαγωγή στο Δημόσιο.

Δεν ιδρώνει το αυτί τους

Παρά τα όσα έχουν αποκαλυφθεί σχετικά με τα προγράμματα Stage αλλά και τις σχετικές απαγορεύσεις, συνεχίζονται οι προεκλογικές προσλήψεις. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι οι αποφάσεις διορισμού με σύμβαση έργου στο ίδιο το υπουργείο Οικονομικών. Έτσι, στις 18 Σεπτεμβρίου στη Γενική Διεύθυνση Δημόσιας Περιουσίας και Εθνικών Κληροδοτημάτων προσλήφθηκαν με τέτοιες συμβάσεις 42 άτομα, που θα λάβουν μάλιστα πάνω από 19.100 ευρώ τον χρόνο.

0 σχόλια: